LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Projekt Złota Rączka

W ramach projektu w okresie 01.01-31.12.2019r. zaplanowano wykonanie 2352 drobnych , bezpłatnych usług naprawczych, technicznych w domu seniora, obejmujący: – drobne naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień, – drobne naprawy nie wymagające dużych nakładów finansowych , – drobne naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów – drobne naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji, W projekcie udział weźmie min. 1000 seniorów, osób w wieku emerytalnym 65+, z Poznania.

złota rączka

Projekt dotyczy w równym stopniu mężczyzn i kobiet, jednak ze względu na proces feminizacji starości, zakładamy, że większość stanowić będą kobiety. W szczególności pod uwagę będą brane osoby samotne, o niskim dochodzie, niepełnosprawne, chore. Nabór będzie ciągły, decydować będzie kolejność zgłoszenia. W momencie wyczerpania miejsc na listach, dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji seniora. Beneficjenci potwierdzą udział w projekcie na oświadczeniach. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie będą mogły zgłaszać się telefonicznie do miejskiego call center POZnań Kontakt. W pierwszej kolejności zostaną wykonane usługi u osób zapisanych na listę rezerwową w projekcie realizowanym w 2018r.