LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Projekt Taksówka dla Seniora

P rzedmiotem zadania „TAKSÓWKA DLA SENIORA” edycja 2019 są bezpłatne usługi transportowe dla mieszkańców Poznania. Projekt adresowany jest do osób, które: – mają 80 lat i więcej lub – są w wieku 70 -79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej, -zamieszkują w Poznaniu, -samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej, -dysponują niskimi dochodami.

Zakres projektu obejmuje ułatwienie ww. osobom bezpośrednich/osobistych kontaktów z urzędami państwowymi i samorządowymi oraz specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są istotne sprawy dla seniora oraz mają siedzibę w granicach administracyjnych Poznania. W projekcie zaplanowano również możliwość odwiedzin przez seniorów miejsc pochówku bliskich osób. Osoby starsze czy niepełnosprawne, nieposiadające własnego środka transportu, zmuszone są do korzystania z komunikacji miejskiej lub prywatnych firm świadczących usługi przewozu osób, by dotrzeć do lekarzy, urzędów, na cmentarz. Często okazuje się, że zły stan zdrowia, niesprawność, zbyt duże odległości pomiędzy miejscem zamieszkania, przystankiem a miejscem docelowym, jak również koszty transportu, powodują, że osoby te zmuszone są do pozostawania w domu. Projekt jest adresowany do osób, a także do instytucji, do których wcześniej nie docierali beneficjenci. Założone cele będą realizowane poprzez świadczenie bezpłatnych usług transportowych dla mieszkańców Poznania wyłącznie na terenie miasta.