LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Projekt Aktywna Integracja Seniorów

P rojekt „Aktywna integracja seniorów” został stworzony z myślą o mieszkańcach Osiedla Warszawskiego – Pomet -Maltańskie , którzy ukończyli 60 rok życia i chcą podtrzymywać swoją aktywność fizyczną oraz edukacyjną. Projekt zakłada współpracę z istniejącym na osiedlu Warszawskim Klubem Seniora „Cybinka”,który skupia seniorów z osiedla oraz jego okolic.

seniorzy

Celem projektu są, m.in.: – edukacja zdrowotna – poprawa kondycji fizycznej, poprzez zajęcia indywidualne z rehabilitantem, – aktywizacja i przeciwdziałanie samotności poprzez integrację i wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przez osoby starsze, w tym: a) spotkaniach integracyjno – kulturalnych, połączonych z koncertem i poczęstunkiem z okazji Dnia Seniora, b) wycieczkach, c) seansach filmowych, d) spektaklach Klimakterium

W projekcie uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Warszawskiego, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w centrum miasta, ale chętnie przybędą na wydarzenie, które odbywać się będą w bezpośrednim sąsiedztwie ich domostw. Uczestnicy projektu będą mieli dowolność w dobieraniu aktywności odpowiednich dla siebie zapisując się na poszczególne spotkania/zajęcia.