LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Projekt Międzyosiedlowe Centra Aktywności dla Seniorów

P rojekt Międzyosiedlowe Centra Aktywności dla Seniorów Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej to projekt Stowarzyszenia Medycyna Polska realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa wspólnie z 3 innymi organizacjami (KANA, Senior na Czasie, KANON„.

aktywności

łównym jego celem jest podtrzymanie aktywności osób starszych, zarówno tej społecznej jak i fizycznej. W ramach MCAS zaplanowano szereg ciekawych inicjatyw, m.in. warsztaty komputerowe i językowe, zajęcia z fizjoterapeutą, Nordic Walking czy wspólne imprezy i wyjazdy integracyjne. W poprzedniej edycji w projekcie wzięło udział ponad 400 osób. Projekt MCAS jest bezpłatny i kierowany do mieszkańców Tarnowa w wieku 55 +. W 2018 roku może z niego skorzystać pół tysiąca tarnowian.