Historia Stowarzyszenia Medycyna Polska


 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2007
 • 2004
 1. W ramach dotacji otrzymanej z Miasta Poznania uruchomiony został pilotażowy projekt “Złota rączka dla seniora”. Projekt adresowany był do osób powyżej 65. roku życia, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowano świadczenie drobnych, bezpłatnych usług naprawczych.
 2. Ponadto działający przy Stowarzyszeniu Medycyna Polska „Kącik dla Seniora” aktywizował seniorów z Poznania do udziału w wielu ciekawych spotkaniach oraz konsultacjach poświęconych zdrowiu.
 3. Kolejny projekt zrealizowany w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Poznania „Aktywna integracja seniorów” został stworzony i zrealizowany z myślą o mieszkańcach Osiedla Warszawskiego- Pomet -Maltańskie, którzy ukończyli 60 rok życia i chcieli podtrzymywać swoją aktywność fizyczną oraz edukacyjną. W ramach projektu organizowane były zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla seniorów.
 4. Po raz kolejny Stowarzyszenie Medycyna Polska otrzymało dofinansowanie z budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa w ramach projektu Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Celem Centrów było zadbanie o aktywność osób starszych, zarówno społeczną jak i fizyczną. Było to możliwe dzięki organizowaniu atrakcyjnych zajęć, m.in.: ćwiczeń pilates, kursów tańca, zajęć usprawniających z fizjoterapeutą, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, warsztaty komputerowe, kursy języka angielskiego, kurs śpiewu, nauki gry na instrumencie, decoupage. Ponadto organizowane były również wyjazdy integracyjne, wyjścia do kina, teatru oraz imprezy okolicznościowe, w tym Dzień Seniora. Wszystkie zajęcia były bezpłatne dla seniorów.
 5. Przedstawiciele Stowarzyszenia Medycyna Polski wzięli udział w targach medycznych EXPOSANITA, które odbyły się po raz dwudziesty we włoskiej miejscowości Bolonia.
 6. Stowarzyszenie Medycyna Polska jako koordynator Klastra Medycznego MedCluster zostało członkiem Forum Klastrów Małopolskich, natomiast koordynator MedCluster Andrzej Witek objął funkcję wiceprezesa w pierwszym Zarządzie Fundacji.
 7. Stowarzyszenie Medycyna Polska zorganizowało spotkanie z członkami klastra, którego efektem było uruchomienie platformy wymiany informacji i danych SharePoint dla członków klastra.
 8. Klinika Chirurgii Mazan – nowoczesna placówka medyczna z siedzibą w Katowicach, Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych oraz Politechnika Świętokrzyska została przyjęta do grona partnerów MedCluster.
 9. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy: Klastrem Lubelska Medycyna – Klastrem Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Klastrem LifeScience Kraków, Klastrem Medycznym MedCluster, Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie oraz Klastrem MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych. W ramach porozumienia oprócz deklarowanej współpracy, powołana została Rada Klastrów Branży Medycznej, której myślą przewodnią wyznaczającą dalszy kierunek działania stało się hasło: Razem dla innowacyjnej medycyny.
 10. Przedstawiciel Stowarzyszenia Paweł Gądek uczestniczył w Forum Gospodarczym Polonii Świata.
 11. Uczestnictwo w spotkaniu Rady Klastrów Medycznych, wspólnej inicjatywy umożliwiającej, m.in. efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału klastrów, w imieniu których koordynatorzy Klastrów podpisali stosowne porozumienie.
 12. Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju – koordynator MedCluster Andrzej Witek wziął udział w seminarium, które dotyczyło funkcjonowania opieki koordynowanej i zintegrowanej.
 13. W ramach realizowanego projektu, pt. „Zdrowsi na jesieni życia – promocja zdrowia profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego w wieku 50+” zorganizowano konferencję, pt. „Zdrowy styl życia – doświadczenia Polski i Norwegii ”, w której uczestniczyli goście z Norwegii.

Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z Orange Polska, oraz z Fundacją Orange.

Stowarzyszenie w 2015 r. realizowało swoje cele statutowe poprzez m.in.:

 1. Wsparcie osób chorych na cukrzycę poprzez realizację autorskiego projektu „Słodki Punkt” (Katowice, Tarnów), cyklu spotkań, w ramach którego odbywały się zajęcia edukacyjne z lekarzami specjalistami w dziedzinie diabetologii.
 2. Zorganizowanie happeningu „Niepełnosprawny i pełnosprawny”, podczas którego centrum Tarnowa zamieniło się w wyjątkowe miejsce spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Na placu pojawił się “tor przeszkód”, każdy mógł wsiąść na wózek, aby przekonać się, że jazda nim i np. pokonanie schodów wcale nie jest łatwe. W akcji uczestniczyło kilkaset osób.
 3. Współudział w pilotażowym projekcie ASYSTENT SENIORA. Za realizację działań odpowiedzialni byli: CenterMed Poznań Sp. z o.o., Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Fundacja Niezależni z Gdyni, Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria.
 4. Wsparcie osób starszych, poprzez realizację projektu współfinansowanego z budżetu Miasta Tarnowa, którego zadaniem było prowadzenie czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. W ofercie dla seniorów znalazły się m. in. zajęcia sportowe, zajęcia usprawniające, zajęcia komputerowe, kursy komputerowe, spotkania dotyczące zdrowia. Centra były bezpiecznym miejscem spotkań seniorów, także z młodszymi pokoleniami. Dzięki zajęciom w Centrach seniorzy mogli rozwijać swoje zainteresowania i zadbać o swoje zdrowie. Stowarzyszenie realizowało przedsięwzięcie z innymi organizacjami pozarządowymi: Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie Senior na Czasie, Stowarzyszenie KANON. W 2016 r. Stowarzyszenie będzie realizować kolejny projekt w tym zakresie.
 5. Zorganizowanie akcji rozdawania zaproszeń na badanie cytologiczne – Stowarzyszenie zachęciło szkoły podstawowe w terenu Nowego Sącza i Tarnowa do uczestnictwa w akcji prozdrowotnej, która miała na celu zachęcić kobiety do korzystania z bezpłatnych badań.
 6. Stowarzyszenie w dalszym ciągu jest koordynatorem medycznego klastra MedCluster. Biuro klastra jest zlokalizowane na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Stowarzyszenie poczyniło starania o utworzenie Laboratorim e-Zdrowia, umowę o współpracy w tej sprawie podpisała PWSZ w Tarnowie, przedsiębiorstwa Kamsoft, Centermed oraz Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie.
 7. Stowarzyszenie w 2015 r. kontynuowało działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług typu Contact Center na rzecz podmiotów leczniczych.
 1. Złożenie do Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa projektu na powołanie 4 Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Przygotowanie akcji promocyjnej, przeprowadzenie zbierania podpisów – na projekt zagłosowało ponad 1000 tarnowian i projekt wygrał dofinansowanie.
 2. Wydawanie bezpłatnego miesięcznika “Gazeta dla seniora”. Kolorowe czasopismo w nakładzie 2.500 sztuk rozdawane było osobom starszym w Małopolsce. Prezentowało pasje seniorów, miejsca przyjazne seniorom oraz przedstawiało praktyczne rady dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa.
 3. Kontynuacja cyklu szkoleń w ramach projektu „Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia”. Stowarzyszenie „Medycyna Polska” jest współtwórcą projektu, którego głównym celem jest wzrost kompetencji i podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności kadr zarządzających MMŚP w obszarze technik zarządzania zmianą gospodarczą.
 4. Organizacja dużej akcji prozdrowotnej “Tarnowski Rekord Zdrowia”. Wykonanie ponad 1000 darmowych badań, porad w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy, zaangażowanie siatkarek Grupa Azoty PWSZ Tarnów jako ambasadorów akcji – promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Rozdanie ponad 300 kilogramów jabłek podczas akcji organizowanej na ulicach Tarnowa.
 5. Przygotowanie i organizacja nietypowej akcji “Podaruj kwiaty i zdrowie” wspólnie z kwiaciarniami w Tarnowie, Nowym Sączu i Bochni z okazji Dnia Kobiet. Zachęcanie, by mężczyźni wręczając 8 marca ukochanej osobie bukiet, przekazali jej także zaproszenie na bezpłatne badanie cytologiczne – podstawowe badanie w profilaktyce wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Efekt: udział w akcji ponad 30 kwiaciarni, duże zainteresowanie mediów i znaczny wzrost badań cytologicznych.
 6. Zrealizowanie projektu “Rośniemy zdrowo” – powrót do zakładania przy szkołach podstawowych ogródków warzywnych. Projekt połączony był z konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych. W finale 3 szkoły w Tarnowie otrzymały zestawy narzędzi ogrodniczych dla całej klasy oraz kupony na zakup na wiosnę sadzonek.
 7. Otwarcie w Tarnowie Klubu Seniora “Złoty Wiek”. Pomoc w jego organizacji. W ciągu niespełna miesiąca zapisało się do klubu ponad 100 osób. Klub czynny codziennie od poniedziałku do piątku.
 8. Stowarzyszenie rozpoczyna działania w Poznaniu – tam otwarty zostaje Klub Seniora “Na pięterku”. Wspólnie z partnerami, m.in. ze Stowarzyszeniem Flandria rusza Akademia Zdrowego, Bezpiecznego i Aktywnego Starzenia się. Działa także Latająca Poradnia Geriatryczna.
 9. Stowarzyszenie uczestniczy w ogólnopolskich targach senioralnych w Poznaniu “Aktywni 50+” – prezentowany tam jest m.in. pomysł TeleAsystenta – opieki dla seniora.
 1. Organizacja akcji prozdrowotnej “Mniej cukru – poczuj smak. Konferencja popularnonaukowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 2. Rozpoczęcie cyklu szkoleń w ramach projektu „Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia”. Stowarzyszenie „Medycyna Polska” jest współtwórcą projektu, którego głównym celem jest wzrost kompetencji i podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności kadr zarządzających MMŚP w obszarze technik zarządzania zmianą gospodarczą. Projektodawcą jest firma Indeks Consulting Sp. z o.o. która posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami.
 3. Realizacja działań pro-senioralnych w Małopolsce, m.in. cykl “Jesień seniora” – bezpłatne zajęcia Nordic Walking, badania kardiologiczne, porady.
 4. Rozpoczęcie cyklu akcji prozdrowotnych “Bądź zdrów na MAX-a” wspólnie z CenterMed i CH MAX w Tarnowie. Organizacja bezpłatnych badań alergologicznych, badania wad postawy, porady diabetologa, dermatologa. Założenie portalu www.stronadlaseniora.pl z praktycznymi informacjami. Skompletowanie zespołu redakcyjnego tworzonego przez seniorów.
 1. Seminarium „Ochrona zdrowia w subregionie tarnowskim jako element strategii Małopolski na lata 2014-2020”. Stowarzyszenie „Medycyna Polska” było współorganizatorem seminarium poświęconemu ochronie zdrowia w subregionie tarnowskim. Poruszono tematy związane z rozwojem współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz uruchamianiem nowoczesnych usług medycznych (e–zdrowia).
 2. Powołanie oddziałów Stowarzyszenia „Medycyna Polska” w Lublinie i Rzeszowie. Otwarte oddziały pozwolą na poszerzenie horyzontów oraz rozwój organizacji w perspektywie długoterminowej oraz znacznie ułatwią podejmowanie kolejnych inicjatyw i przedsięwzięć. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych.
 3. Stowarzyszenie zostaje współorganizatorem V Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Toksykologów Klinicznych, który odbywa się w Lublinie.
 4. Powstanie partnerstwa dla realizacji projektu „Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia”. Stowarzyszenie „Medycyna Polska” jest współtwórcą projektu, którego głównym celem jest wzrost kompetencji i podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności kadr zarządzających MMŚP w obszarze technik zarządzania zmianą gospodarczą. Projektodawcą jest firma Indeks Consulting Sp. z o.o. która posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami. Projekt jest efektem partnerskiej współpracy Indeks Consulting Sp. z o.o. z MedCluster. Partnerzy wspólnie opracowali koncepcję projektu oraz przygotowali dokumentację. Powołanie powiązania kooperacyjnego “Region Zdrowia”.

Udział w projekcie „Czas na zmiany”.

Stowarzyszenie Medycyna Polska uczestniczy, jako członek Partnerstwa na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w subregionie tarnowskim, w projekcie realizowanym przez Grupę Eurokreator. Celem głównym projektu jest stworzenie płaszczyzny dialogu pomiędzy biznesem, JST, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Stowarzyszenie Medycyna Polska członkiem Tarnowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenie Medycyna Polska przystąpiło do Tarnowskiego Forum Organizacji Pozarządowych Partnerstwo: „Wspólnie dla Miasta i Powiatu”, którego celem jest m.in. współpraca na rzecz rozwoju miasta Tarnowa oraz Powiatu Tarnowskiego, współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowanie i wspieranie Członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową, integrowanie sektora pozarządowego. II edycja Festiwalu Wód Leczniczych, skierowana do odbiorcy dziecięcego. Finansowanie ze środków własnych oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Festiwal Wód Leczniczych. Projekt finansowany ze środków własnych stowarzyszenia oraz 6 członków – Uzdrowisk Galicyjskich oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 18 000 zł. Zakres działań projektu obejmował organizację Dni Otwartych w 6 uzdrowiskach Polski, edukację adresowaną do obywateli polskich: promocję turystyki uzdrowiskowej, zdrowego trybu życia i picia wód mineralnych. Festiwal na stałe wpisał się od kalendarza wydarzeń.

Projekt „Transfer wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu ochrony zdrowia i telemedycyny”

Klaster „Medycyna Polska Południowy-Wschód” uzyskuje dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra INNOVATION EXPRESS. Celem projektu „Transfer wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu ochrony zdrowia i telemedycyny” jest wzmocnienie konkurencyjności Klastra poprzez wymianę informacji, wiedzy na temat działalności brytyjskich firm z branży medycznej, innowacji w medycynie oraz dobrych praktyk stosowanych w Wielkiej Brytanii. Zakres działań realizowanych z udziałem partnera zagranicznego obejmuje szkolenia, doradztwo specjalistów, wyjazd studyjny oraz konferencję z udziałem partnera projektu.

Stowarzyszenie zostaje koordynatorem pierwszego w Polsce klastra medycznego – “Medycyna Polska Południowy – Wschód” (obecnie MedCluster).

Z inicjatywy grupy lekarzy i przedsiębiorców z całej Polski zostaje zawiązane stowarzyszenie pod nazwą “Medycyna Polska”. Zostaje zarejestrowane w rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201091.


Oddziały Stowarzyszenie Medycyna Polska


Siedziba główna: Tarnów

Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów
Koordynator: Paweł Gądek
pgadek@medycynapolska.org
+48 517 812 028Oddział: Poznań

ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań
Koordynator: Monika Szelągiewicz
mszelagiewicz@medycynapolska.org
tel:+48 660 778 480Copyright by Stowarzyszenie Medycyna Polska 2017.