Czym się zajmujemy ?


TELEOPIEKA


E-ZDROWIE

NAUKA ,BADANIA, ROZWÓJ


INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA


HEALTH CITY


O Nas


Stowarzyszenie Medycyna Polska zostało zawiązane w 2004 r. z inicjatywy lekarzy, przedstawicieli branży medycznej i instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od 2007 r. jest koordynatorem klastra medycznego MedCluster www.medcluster.pl którego celem działalności jest stymulowanie przepływu wiedzy, stworzenie skoordynowanej opieki medycznej, świadczenie kompleksowych usług medycznych oraz usług turystyki medycznej przy zastosowaniu nowoczesnych metod i innowacyjnych technologii, a także innych instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od roku 2007 Stowarzyszenie koordynuje współpracę kooperacyjną w ramach pierwszego w Polsce klastra medycznego MedCluster. Klaster wciąż się rozwija, bierze aktywny udział w inicjatywach na rzecz rozwoju oraz transferu wiedzy pomiędzy firmami i jednostkami naukowo-badawczymi. Klaster medyczny skupia przychodnie, uzdrowiska, jednostki badawczo-naukowe, firmy doradcze. Wymienione instytucje reprezentują zróżnicowane obszary działalności, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie działań podjętych w ramach wspólnych inicjatyw.
Jednym z ważnych celów strategicznych Stowarzyszenia jest rozwój usług w medycynie opartych na nowych technologiach w obszarze e-zdrowia. SMP zainteresowane jest w szczególności rozwojem usług świadczonych zdalnie, tj. telemedycyną i teleopieką.
Ponadto SMP jest inicjatorem wielu akcji społecznych, których głównym celem jest propagowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie włącza się w politykę senioralną, współpracując,
w tym zakresie, m.in. z przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami.

Oddziały Stowarzyszenie Medycyna Polska


Siedziba główna: Tarnów

Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów
Koordynator: Paweł Gądek
pgadek@medycynapolska.org
+48 517 812 028Oddział: Poznań

ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań
Koordynator: Monika Szelągiewicz
mszelagiewicz@medycynapolska.org
tel:+48 660 778 480Copyright by Stowarzyszenie Medycyna Polska 2017.